Our Team

team_img

K.M Kushwaha

CTO
team_img

Hemvant Srivastava

COO
team_img

Avinash Maurya

Operation Executive
team_img

Ashwani Mishra

Software Developer
team_img

Devendra Gautam

Web Designer
team_img

Sudhakar Sharma

Software Developer
team_img

Suraj Mishra

Accountant
team_img

Prabhakar kushwaha

Field Manager
team_img

Ashish Kumar Verma

Graphics Designer
team_img

Vikas Gupta

Sales Executive
team_img

Riya Singh

Operation Executive
team_img

Sarfraz Ahmad

Software Trainee
team_img

Tanishq Kushwaha

Software Trainee
team_img

Shyamu Yadav

Office Boy